ESTKO AS

Ökomärgist (Ecolabel) peetakse kõige rangemaks keskkonnamärgiseks. See on vabatahtlikkuse alusel taotletav ning toodetele ja teenustele erapooletu institutsiooni poolt antav märgis. Ökomärgis tõestab tarbijale, et antud toode on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted. Lisaks teavitab ökomärgis tarbijat, et tootja hoolib keskkonnast ning see omakorda tõstab ettevõtte mainet.

Euroopa Liidu ökomärgis kuulub nn esimest tüüpi keskkonnamärgiste hulka ning selle eesmärk on:
* edendada selliseid tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale, võrreldes sama tooterühma teiste toodetega;
* aidata kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele;
* anda tarbijale märgistatud toodete kohta õiget usaldusväärset ja teaduslikult põhjendatud teavet.
EL ökomärgise andmist reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 66/2010.

Estko tootevalikus on 11 tootele omistatud Euroopa Liidu ökomärgis