Menstruaalanum

Menstruaalanum on korduskasutatav naiste hügieenitoode. Materjaliks on enamjaolt meditsiiniline silikoon, mis võimaldab toodet hõlpsalt puhastada ja desinfitseerida. Menstruaalanum on mõeldud ühekordsete menstruaalhügieenitoodete korduskasutatavaks alternatiiviks, kusjuures imamise asemel see mahutab menstruaalvedelikku. Menstruaalanumat peetakse võrreldes teiste menstruaalvahenditega ohutumaks, kuna regulaarselt desinfitseerides on oht bakterite kasvuks kordades väiksem võrreldes ühekordsete vahenditega.

Menstruaalanumat saab õige hoolduse korral kasutada isegi kuni 10 aastat. See võimaldab suurt ressursside kokkuhoidu ja sellest tulenevat jäätmetekke vähenemist ning seeläbi ka rahalist kokkuhoidu.

Menstruaalanum

Put A Cup In It on organisatsioon, mis on pühendunud menstruaalhariduse levitamisele, koondades eelkõige informatsiooni menstruaalanumatest. Nende kodulehelt on võimalik leida laiapõhjalisi võrdlustabeleid erinevatele menstruaalanumatele ning linke nende soetamiseks.

Precious Stars on korduskasutatavaid hügieenisidemeid tootev firma Inglismaal, mis müüb edasi ka menstruaalanumaid. Naisterahval, kes 15-aastasena firma asutas, on ka youtube'i kanal, kus ta tutvustab korduskasutatavate hügieenisidemetega seonduvat ning teeb ülevaateid erinevatest menstruaalanumatest. Lingi youtube'i kanalile leiab siit.


Õige menstruaalanuma valikuks on palju erinevaid kriteeriume ning naisel on soovitatav uurida iseseisvalt erinevaid võimalusi. Anumaga harjumine võib võtta paar kuud aega. Peale sünnitamise võib tekkida vajadus vahetada anum välja teise suuruse või kuju vastu. Ülevaatlikku infot menstruaalanumate kohta leiab ka Looduspere blogist.

Keskmine naine menstrueerib mitukümmend aastat. Ühekordseid menstruaalhügieenivahendeid kasutades kulub naisel tuhandeid tampoone ja sidemeid.

Menstruaalanumat kasutades kulub naisel vaid mõni anum olenevalt sellest, kui tihti seda välja vahetatakse ning mitut erinevat anumat naine proovib enne õige toote leidmist.