PACKGDEPO

Pilt on illustratiivne

PACKGDEPO - pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele.

Eesti Keskkonnaministeerium ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojekt pandipakendi süsteemi laiemaks ja piiriüleseks rakendamiseks.  Pandipakendisüsteem toimib Eestis juba 2005. aastast ja on oma edukusega silma paistnud kogu maailmas. Lätis rakendatakse analoogset süsteemi alates 2022. aasta veebruarist. 2018. aastal tõstatati Eesti ettepanekul ühise pandipakendisüsteemi loomise idee, millega Läti nõustus. Projekti käigus tehakse ühiseid avalikkuse tõstmise kampaaniaid, töötube, digilahenduste arendamist ja Valga-Valka piloot. Projekt on eelduseks lahenduste leidmisel piiriüleste pandipakendisüsteemide loomisel. Selle tulemusi on võimalik kasutada ka võimalike uute tegevussuundade raames, kus pandipakendi rakendamise meede võiks olla tõhus lahendus. Projekt on heaks võimaluseks suurendada piiriülest koostöös ühiste keskkonnaprobleemide lahendamisel pakkudes poliitika soovitusi ja majanduslikke hinnanguid.

Interreg

Ole piiritult keskkonnahoidlik! 

Märka märki!

Pandimärgid Lätis

Beverage Packaging Deposit System in Latvia (depozitapunkts.lv)

Pandimärgid Eestis

Kuidas pandisüsteem töötab? – Eesti Pandipakend

EU_pilt_logo

Projekti tegevuste hulka kuuluvad: 

  • lahendustele orienteeritud töötoad (sh avalik sektor, tootjad, ringlussevõtjad;
  • suur üleriigiline teadlikkuse kampaania "PackDepo" (sealhulgas piirkondlik Valga-Valka suunatud piloot/kampaania);
  • huvigruppide kaasamine;
  • ühtlustatud süsteemi ja eeskirjade väljatöötamine ning poliitiliste ja tehniliste juhiste andmine koostöö parandamiseks.

Projektiga soovitakse tõsta vähemalt 85 000 inimese teadlikkust pandipakendisüsteemist ja selle võimalustest Eestis ja Lätis. Lisaks kaasatakse projekti tegvustesse vähemalt 360 inimest.

Eesti-Läti ühine pandipakendisüsteem on ELis eesrindlik ja pilootprojekt, kuna see näitab piiriülest koostööd ja aitab mõlemal riigil vastastikku täiendades täita oma jäätme-eesmärke.

Projekti rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist:
Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020

Projekti periood: mai 2021- aprill 2023

Projekt kogumaksumus 300 000 €

Toetuse summa: 255 000 €

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

PACKGDEPO lõpukonverents "Bottles reject borders" 20.04.2023 Pärnus

Projekti tulemuste tutvustamine ja vaade tulevikule.

Konverents on inglise keeles, toimub kohapeal ja veebiülekandega.

Konverentsi rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020.

Salvestus: (19) Closing conference for project PACKGDEPO - YouTube

 

Projekti info inglise keeles PACKGDEPO - EstLat

Pilt illustratiivne* (Eesti Pandipakendi kogumiskast)

Töötoad

PackDepo pilot 1. töötuba - "Müütide murdmine" toimus 05.01.2022 kell 12.00 Zoom rakenduses.

PACKGDEPO 2. töötuba - "Haridusmaterjalid ja praktikad" toimus 07.03.2022 kell 13.00 Zoom rakenduses.

PackDepo pilot 3.töötuba - "Valga-Valka piloot" toimus 31.03.2022 kell 12.00 MS Teams rakenduses.

PACKGDEPO 4. töötuba - veebinarid õpetajatele (põhikool), 17.05.2022 kell 15.00 Zoom rakenduses.

PACKGDEPO 5. töötuba - veebinarid õpetajatele (algharidus), 22.05.2022 kell 13.00 Zoom rakenduses.

(PACKGDEPO veebinarid õpetajatele: Ringmajandus, teadlik tarbimine ja pandipakendid 17.05 ja 24.05.2022 - Tartu loodusmaja)

PACKGDEPO 6. töötuba - Koolituspäev õpetajatele: "Pakendijäätmetest lihtsalt ja loogiliselt" 23.09.2022 11.00-16.30 Tartu Loodusmajas. 7. ja 8. töötuba toimusid koolituspäeva teise osana Tartu Loodusmaja poolt.

(Koolituspäev õpetajatele: Pakendijäätmetest lihtsalt ja loogiliselt 23.09 - Tartu loodusmaja)

PACKGDEPO 9. töötuba - "Valga-Valka piloodi väljatöötamine" koos huvigruppidega toimus 21.12.2022 12.00-13.00.

PACKGDEPO 10. töötuba - "Poliitiline ja tehniline analüüs ning soovitused" koos avaliku sektori huvigruppidega toimus 06.01.2023 14.00-15.30.

PACKGDEPO 11. töötuba - "Poliitiline ja tehniline analüüs ning soovitused" pandipakendi operaatorite ja erasektoriga toimus 09.01 14.00-16.00.

PACKGDEPO 12. töötuba Õpetajale konverents Riias 10.02.2022 11.30-17.00

Eesti Keskkonnaministeerium ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojekti "Pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele" raames korraldati õpetajatele lõpuseminar, mille fookuses oli, kuidas eelkooliealiste laste ja põhikooli õpilastele ringmajanduse sh pakendite teemat on võimalik käsitleda.

Seminar toimus kohapeal ja veebiülekandena. Seminaripäeval osalemine on tasuta. Õppepäeva toimumist rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020.

PACKGDEPO 13. töötuba - "Poliitiline ja tehniline analüüs ning soovitused - tulemuste valideerimine" pandipakendi operaatorite, avaliku ja erasektoriga toimus 14.02 16.00-17.00.

PACKGDEPO 14. töötuba - "Valga-Valka piloodi tulemused" pandipakendi operaatorite, avaliku ja erasektoriga, kus andis ülevaate tehtud analüüsidest Tomra ja piloodi tarbijauuringust projektijuht, mille tegi Norstat. Töötuba toimus 17.03.2023 14.00-15.30.

PACKGDEPO 15. töötuba - lõpukonverents "Bottles reject borders" 20.04.2023 Pärnus

Projekti tulemuste tutvustamine ja vaade tulevikule. Konverents on inglise keeles, toimub kohapeal ja veebiülekandega. Osalemine on tasuta. Konverentsi rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020.

Salvestus: (19) Closing conference for project PACKGDEPO - YouTube

 

Aktuaalne

Valminud on uued jäätmeteemalised haridusmaterjalid: 

Jäätmeteemalised õppematerjalid põhikoolile (PACKGDEPO) | Keskkonnaharidus.

Video koolitusest https://www.youtube.com/watch?v=oT…;

Valga–Valka pandipakendi pilootprojekt

08.–29. jaanuar 2023 saab Valga Selveri ja Valka SuperAlko poodides tagastada nii Eesti kui Läti pandimärgiga taarat. Pilootprojekti käigus katsetatakse kahe riigi ühist panditagastamise võimalust.