Paranduskelder

Paranduskelder on Tartu Aparaaditehase keldrikorrusele loodav avatud töökoda, mis korraldab parandamisele ja taaskasutamisele suunatud koolitusi ning töötube, organiseerib tööriistavahetust ning on keskkonnaks taaskasutuspõhistele mikroettevõtetele.

Meie meeskond koosneb inimestest, kel on nii mehaanika kui ka puidutöö taust ning on korraldanud varasemalt paranduskohvikuid ning ka teiste Tartus tegutsevate avatud töökodade tööd nt Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas ning Restaureerimiskeskus. Lisaks on meeskonnaliikmete seas ka erinevate Tartu kogukonnaliikumiste eestvedajaid ja algatajaid. nt Elav Tartu, Emajõe aed, Aleksandri aed.

Usume, et parandamine peaks olema tehtud inimestele kättesaadavamaks ning esimeseks eelistuseks. Soovime oma tegevusega vähendada jäätmejaamadesse jõudvaid tarbeesemeid ning suunata inimesi juba eos tegema ostuhetkel teadlikuid valikuid.

Vaata videosi nende Youtube kanalilt PARANDA