Pärnumaa ringmajanduse meistriklass 2021

Koolitus_Mayri_Tiido

Antud projekti eesmärk on suunata pärnumaalasi mõtlema oma tarbijakäitumise muutmisele jätkusuutlikumaks lähtuvalt ringmajanduse põhimõtetest. Kaasates eraisikuid, ettevõtteid ja kogukondi ringmajanduse teemadel kaasa mõtlema saavutame suurema sotsiaalse sidususe ning ringmajandusalase teadlikkuse tõusu Pärnumaal.

Projekt on suunatud pärnumaalastele ringmajanduse ja ökoinnovatsioonialase teadlikkuse tõstmiseks ning seeläbi Pärnumaa arengu soodustamine. Projekti tulemusena suureneb pärnumaalaste valmisolek muuta tarbijakäitumist, eelistada ringmajanduse põhimõtetel valmivaid tooteid ja teenuseid ning loob eelduse uute jätkusuutlike ärimudelite tekkeks.

Seminarile registreerujaid oli kokku ca 40, esindatud on nii avalik sektor, ettevõtjad, haridustöötajad kui teised huvilised, kes rõhutasid, et tulid seminarile vajadusest õppida, kuidas olla oma ettevõtmistes keskkonnasõbralikum, kuidas toota ja tegutseda jätkusuutlikumalt ning soovist saada juurde teadmisi ringmajanduse toimimispõhimõtetest.

Ringmajanduse meistriklassi projektijuht Kaydi Tomson loodab, et koolitus jõuab õigete inimesteni, kes on valmis õpitut oma organisatsioonis ja kogukonnas rakendama. „Meil on vaja inimesi, kes mõistavad ringmajanduse muutuste olulisust. Samal ajal on inimeste tarbimisharjumuste muutmine väga raske ülesanne, sest jätkuvalt on lubatud keskkonnavaenulike toodete tootmine ja nende müümine. Pealegi on reostamine odavam ja mugavam,“ selgitab Tomson seminari vajalikkust.

Ringmajandus on aga palju enamat kui pelgalt tootmine või jäätmete sorteerimine, see lähtub küsimustest: miks me midagi teeme, kellele, kuidas, kui palju ressursse selleks läheb, kas ja kui palju mingit toodet on vaja, mis sellest edasi saab jne.

Kokkuvõtvalt ongi ringmajanduse eesmärgiks tekitada erinevaid süsteeme, mis aitavad materjalidel ringluses püsida. See tähendab uute toodete ostmise asemel nende parandamist, laenamist, edasi andmist jne.

Majanduskasv