Eesti Leivatööstus

Maakond Tartumaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Ringtee 2, 50105 Tartu, Eesti Saadud toetussumma €4 845 Projekti kogumaksumus €9 690

AS Eesti Leivatööstus soovib projekti „ AS Eest Leivatööstus detailne energia- ja ressursiaudit“ raames läbi viia oma tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi, mis hõlmab tootmisprotsesside erinevaid ressursitõhususe tõstmise potentsiaaliga etappe. Energia- ja ressursiauditi eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.