Metallituba OÜ

Maakond Lääne-Virumaa Tööstusharu Masin ja metall Ettevõtte aadress Auküla, 45306 Lääne-Viru maakond, Eesti Saadud toetussumma €96 659 Projekti kogumaksumus €193 300

Investeeringu käigus soetab Metallituba OÜ Haljala tehasesse uue värvikambri koos kahekomponentse aine doseerimissüsteemiga, haavelduskambri ja tootmisruumi ventiltasiooni. Metallituba OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uue seadmetega paraneb ettevõtte värvi kasutus paraneb, väheneb soojuse tarbimine, lõpetakse värvimise ja haavelduse teenuse sisseostmin ning kaob vajadus detaile transportide värvimisse ja haaveldusse.