Põhjala Brewing

Maakond Harjumaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Peetri 5, 10411 Tallinn, Eesti Saadud toetussumma €200 000 Projekti kogumaksumus €615 000

AS Põhjala Brewing viib ellu 2020-2021 investeeringuprojekti millega võetakse kasutusele uus villimistehnoloogia ning optimeeritakse pakendite kasutust mille tulemusel saavutatakse ressursi- ja keskkonnasääst. Projekti elluviimist kaasrahastab KIK Ettevõtete ressursitõhususe programmist 200 tuh euroga.