Salvest

Maakond Tartumaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Aruküla tee 3, 51017 Tartu, Eesti Saadud toetussumma €7 500 Projekti kogumaksumus €15 000

Projekt „Salvest detailne energia- ja ressursiaudit“ raames viiakse
läbi detailne energia- ja ressursiaudit ettevõtte tootmisüksuses ettevõtte tootmisüksuses,
et tuvastada energia- ja ressursisäästu võimalused. Energia- ja ressursiauditi
eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused
ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.