2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru infopäevad

Avame 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru 11. jaanuaril. Taotlusi saab esitada kuni 1. märtsini 2021.

Taotlusvoru infopäev toimub 20. ja 21. jaanuaril veebi teel. Rohkem infot ja registreerumisvõimaluse leiab siit.

Taotlusvoorust saab toetust kaheksas valdkonnas konkreetsetele tegevustele, mille kohta leiab infot järgnevatelt linkidelt: 

Andmesüsteemi KIKAS saab taotlusi sisestama hakata 11. jaanuaril. 

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, korteriühistud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.