Eestis tuleb hakata õige pea rõivaid eraldi sortima ja ringlusse võtma

Kogu maailm upub kehva kvaliteediga rõivastesse, mille uuesti kasutuseks pole lahendusi. Viie aasta pärast tuleb Euroopa Liidus hakata kasutatud rõivaid ja kodutekstiile, sealhulgas tekstiiljäätmeid koguma teistest jäätmetest eraldi. Eestis kehtib tekstiiljäätmete liigiti kogumise nõue kaudselt juba üle kümne aasta - seda näeb ette sortimismäärus. Tegelikus elus on just korduskasutuseks kõlbmatute riiete kogumise ja edasise ringlusse võtuga hulk probleeme, tunnistab Stockholmi keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna keskuse programmijuht Harri Moora.

  • Jäätmejaamas kogutud riidejäätmed ladestatakse enamjaolt prügimäele, mis on kõige keskkonnavaenulikum jäätmekäitlusviis.

Ainult inimeste vastutustundele ei saa loota. „Siiamaani on millegipärast arvatud, et kui me tarbijate teadlikkust tõstame, siis läheb kõik paika. Ega lähe küll. Inimestele võib rääkida igasuguseid asju ja võib-olla osa neist hakkabki õigesti käituma, aga kui kokku kogutud rõivajäätmete jätkusuutlikuks käitlemiseks ei ole tegelikke võimalusi ja lahendusi, pole sellest mingit tolku.” ütleb artiklis Harri Moora

Tervet lugu saad lugeda Eesti Päevalehest