Tallinna avalikel üritustel on plastist ühekordsed nõud keelatud

Alates 01. oktoobrist 2019 keelab Tallinn ühekordsete plastnõude kasutamise avalikel üritustel. Kuni Plastidirektiivi jõustumiseni (2021) jäävad lubatuks biolagunevast materjalist ühekordsed nõud. Avalike üritustena toimub Tallinnas aastas ca 500 sündmust, kus mh ka toitlustatakse. Korduskasutatavad nõud on avalikel üritustel teretulnud. Kõigil avalikel üritustel tekkivad jäätmed saab Tallinnas edaspidi koguda liigiti vähemalt kolmeks - segaolmejäätmed, pakendijäätmed ja biolagunevad jäätmed.

Loe lähemalt.