Euroopa Kontrollkoja eriaruanne ringmajandusest

Ringmajandus säilitab toodete, materjalide ja ressursside väärtuse ning vähendab jäätmeid. Toote disain määrab umbes 80% selle keskkonnamõjust. Eriaruanne toob välja, et leiti vähe tõendeid selle kohta, et komisjoni kaks ringmajanduse tegevuskava olid (eelkõige ringmajandust toetava toote- ja tootmisprotsesside disaini seisukohast) liikmesriikides ringmajandusega seotud tegevuste mõjutamisel tõhusad. Euroopa Kontrollkoda soovitab komisjonil analüüsida põhjuseid, miks liikmesriigid kasutavad ringmajandust toetavale disainile suunatud ELi rahalisi vahendeid vähe, ning kaaluda, kuidas pakkuda selleks rohkem stiimuleid ning parandada seiret liikmesriikide ringmajandusele ülemineku üle.

 

Kättesaadav ka veebilehel: https://www.eca.europa.eu/et/publications/sr-2023-17