Ringmajanduse parimad praktikad EKJA kodulehel

Eesti ja ka kogu maailm seisab silmitsi üha intensiivsemast tootmisest ja suurenevast tarbimisest tulenevate tõsiste keskkonnaprobleemidega. Täna valitsev lineaarne ehk „tooda-kasuta-hülga“ majandusmudel, mis põhineb odaval toormel ja raiskaval tarbimisel, on selgelt oma aja ära elanud. Me oleme kiiresti jõudmas punkti, kus selline majandamine pole enam jätkusuutlik. Vajame nii tarbijatena kui ka ettevõtjatena uut lähenemist ja seda pakub meile ringmajandus, kus majandusareng põhineb uutel innovaatilistel tehnoloogiatel, toodetel ja ärimudelitel, mille aluseks on ressursside ja energia tõhusam kasutamine, toodete korduskasutamine ja jagamine ning materjalide ringlussevõtt.

Eestis on täna juba terve rida ettevõtteid, kes on ringmajanduse põhimõtteid süsteemselt rakendades toonud turule ringsed tooteid ja ärimudeleid. Järgnevalt oleme välja toonud valiku Eesti ettevõtete edukatest ringmajanduse praktikatest ja näidetest, mis loodetavasti annavad eeskuju ka teistele ettevõtetele ringmajanduse põhimõtete laiemaks rakendamiseks.

Parimate praktikatega on võimalik tutvuda nii nende tegevusvaldkonna ja fookuse kui ka kasutatud ringdisaini/ärimudeli strateegia alusel.