Ettevõtete ressursitõhususe meede

Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetel (põhitegevusvaldkond EMTAK B või C) on võimalik oma tootmisprotsesside efektiivsuse suurendamiseks taotleda toetust kuni 200 000 eurot taotluse kohta.

Ressursitõhususe investeeringute toetus

Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad taotleda toetust ressursiauditis soovitatud parandusmeetmete rahastamiseks. Toetuse eelduseks on nõuetele vastav ressursikasutuse analüüs. Toetus on maksimaalselt 50% projekti kuludest ja kuni 200 000 eurot taotluse kohta. Toetuse määr erineb selle põhjal, millise abi liigi ettevõte valib – kas riigiabi ELi üldisele grupierandi määruse järgi või vähese tähtsusega abi.

Loe lähemalt


Eesti ressursitootlikkuse suurendamiseks rakendab Keskkonnaministeerium Euroopa Liidu eelarve-perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahenditest meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“ kogumahuga 137 miljonit eurot, millest 68,5 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme alla kuulub neli tegevust: teadlikkuse suurendamine, spetsialistide koolitamine, auditite/ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine. Tegevuste sihtgrupiks on kõik ettevõtted fookusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning töötlevale tööstusele.

Rahaliselt toetatavad tegevused on:

  • investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Ressursikasutuse analüüs ehk ressursiaudit on süstemaatiline protseduur, mis:

  • annab adekvaatse ülevaate olemasolevast ressursikasutusest analüüsitaval objektil;
  • põhineb analüüsitava objekti sisend-väljundvoogude analüüsil;
  • määrab tegurid, mis mõjutavad ressursside tarbimist;
  • määrab kindlaks ja järjestab võimalikud ressursisäästumeetmed.

Ressursiauditi teeb ettevõttes sel alal vastavalt koolitatud spetsialist. Ettevõtete ressursitõhususe meetme raames on koolitatud 53 energia- ja ressursijuhtimise spetsialisti. Spetsialiste koolitati kahes koolitustsüklis. Koolitused korraldas Tallinna Tehnikaülikool, esimese koolitustsükli puhul tehti seda koostöös ÅF-Consultinguga. Järgnevalt leiab koolituse läbinute kontaktandmed ning info koolituse läbinud audiitorite pädevuse ja kogemuse kohta.

Koolitatud ressursitõhususe spetsialistide info

Aadu Vares, FIE, aadu.vares@gmail.com

Aare Vabamägi, +372 521 0530, aareva@estpak.ee

Aivar Uutar, AU energiateenus OÜ, aivar@energiateenus.ee  

Andre Tammik, Energex Energy Experts OÜ, andre.tammik@energex.ee 

Andres Tukia, AU energiateenus OÜ, andres@energiateenus.ee 

Argo Rosin, Tallinna Tehnikaülikool, argo.rosin@ttu.ee 

Eduard Latõšov, TTÜ, +372 5335 9298, eduard.latosov@ttu.eeeduard.latosov@gmail.com

Eimar Jõgisu, Nomine Consult OÜ, +372 605 3150, eimar.jogisu@nomineconsult.com

Elmu Potter, Nomine Consult OÜ, +372 521 7266, elmu.potter@nomineconsult.com

Enar Kraav, Energex Energy Experts OÜ, enar.kraav@energex.ee 

Igor Krupenski, HeatConsult OÜ, +372 5800 3989, igor@heatconsult.ee

Imre Hõrak, +372 5660 3406, imrehorak@gmail.com

Indrek Raide, Nordic Energy Solutions OÜ, indrek.raide@nordicenergy.eu 

Jaak Kimmel, Nordic Energy Solutions OÜ, jaak.kimmel@nordicenergy.eu  

Janita Andrijevskaja, Pilvero OÜ, janita.andrijevskaja@gmail.com 

Jüri Kleesmaa, Pentagra OÜ, +372 506 6357, pentagra@datanet.ee

Kaspar Pae, MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon, +372 5662 2677, kaspar.pae@eesa.ee

Konstantin Gruuber, Bonair OÜ, +372 512 2173, kostja@bonair.ee

Kristjan Plamus, Soojuspartner OÜ, kristjan.plamus@tvesi.ee

Leo Rummel, Energex Energy Experts OÜ, +372 5345 0636, leo.rummel@energex.ee

Marko Pavlov, Sepapere OÜ, marko@1iso.ee 

Markus Tamm, Energex Energy Experts OÜ

Mart Järvik, FIE, mart.jarvik@gmail.com

Mart Mahhov, mart.mahhov@filter.eu 

Marti Tutt, Adven Eesti AS, marti.tutt@adven.com 

Martin Kiil, O3 Technology OÜ, martin@o3.ee 

Martin Sults, GECC LP OÜ, martin.sults@mail.ee 

Mati Tatar, +372 506 4923, matitatar@outlook.com

Mihkel Korpen, AU energiateenus OÜ, mihkel@energiateenus.ee  

Mikk Maivel, Riigi Kinnisvara, +372 5646 1251, mikk.maivel@rkas.ee

Neeme Kärbo, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ, karbon@hot.ee 

Olavi Tutt, Ollmann GR OÜ, +372 5666 5238, info@ollmann.ee

Olev Rand, Tallinna Tehnikakõrgkool, olev.rand@tktk.ee

Pavel Sudbin, AU energiateenus OÜ, pavel@energiateenus.ee 

Peeter Kutti, +372 508 3954, peeter.kutti@filter.eukuttip@hot.ee

Raido Nei, Nomine Consult OÜ, +372 605 3150, raido.nei@nomineconsult.com

Raimo Rebo, Adven Eesti AS, +372 5332 8159, raimo.rebo@adven.com

Siim Link, +372 5345 4437, link@artonenergy.eu

Siim Umbleja, Stratego OÜ, +372 5165943, siim.umbleja@gmail.com

Silver Plamus, SP Soojusprojekt OÜ, splamus@gmail.com 

Siret Sõmer, FIE, Siret.Somer@hkscan.com

Teet Tarkteet.tark@hevac.ee

Toivo Ääremets, Nomine Consult OÜ, +372 516 5009, toivo.aaremets@nomineconsult.com

Toomas Rähmonen, Termopilt OÜ, +372 601 6500, toomas@termopilt.ee

Triin Aavik, Energia kuubis OÜ, triinq@gmail.com 

Tõnu Randaru, Sumoor OÜ, tonu.randaru@sumoor.ee  

Tõnu Tiit, Termopilt OÜ, tonu.tiit@termopilt.ee

Urmas Paales, Elamuaudit OÜ, urmaspaales@gmail.com 

Viljar Stalkov, Energex Energy Experts OÜ, viljar.stalkov@energex.ee  

Ülo Kask, Pilvero OÜ, +372 553 2910, ulo.kask@gmail.com

Lõpetatud ressursitõhususe analüüsid ja juhtaudiitorid (seisuga 21.02.2020):

Juhtaudiitorid


KIK keskkonnaprogrammi ringmajanduse taotlusvoor

Lisaks EL toetusvahenditele on KIK keskkonnaprogrammi ringmajanduse taotlusvoorust võimalik toetust taotleda ka ressursitõhususe tegevusteks (keskkonnakorralduse alamprogrammi alt). Toetuse eelduseks on nõuetele vastav ressursikasutuse analüüs (ressursiaudit). Toetuse suurus 200 001 - 500 000€ taotluse kohta. Ringmajanduse programmi kogueelarve on 4,1 miljonit eurot, millest indikatiivselt 3,5 miljonit eurot on planeeritud ettevõtete ressursitõhususe toetamiseks.

Voor on lõppenud.

Loe lähemalt