Ekspertkogu

Arengukava loomiseks on loodud juhtrühmale sisendit andev ekspertkogu, kes tõstatab Eesti ringmajandust puudutavad olulised teemad ning teeb ettepanekuid, millistele valdkondadele ja probleemidele tuleks Eestis ringmajanduses keskenduda. Ekspertkogu koondab ja seejärel raporteerib juhtrühmale oma aruteludest, töörühmadest ja muust asjakohasest infost (uuringud, ekspertarvamused) saadud tulemusi. Ekspertkogu hindab, kuidas haakuvad erinevad teemad nii, et arvamused ja ettepanekud ei läheks vastuollu. 

Ekspertkogu koosneb 13 Eesti ringmajanduse, majanduse, keskkonna, hariduse, sotsiaalvaldkonna jm eksperdist/praktikust. Eksperdid, tagavad selle, et juhtrühma jõuaks info valideeritult. 

Ekspertkogu liikmed:  

Katrin Pärgmäe,  Paap Uspenski,  Rauno Raal,  Aveliina Helm,  Mihkel Tammo,  Priit Rohumaa,  Olav Aarna,  Ann Runnel,  Peep Kuld,  Margus Nõlvak,  Harri Moora,  Robert Kitt,  Ants-Hannes Viira. 
 
Ekspertkogu agenda: 

Leiame, et nende inimeste kaasamisel saavutame tervikliku ning laiapõhjalise ekspertkogu, mis suudab anda ekspertteadmist nii keskkonna- ja majandusvaldkonnas kui ka kultuuri, finants, regionaaltasandi koostöö, hariduse ja digitaliseerimise ning tööstuse küsimustes. 

 

„Võib öelda, et ühelt poolt on leiame tänu ekspertidele kindlasti uudseid lahendusi ning samas ka valutuma ja sujuvama tee ringmajandusele üleminekul“ on öelnud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. Ekspertide esimene kohtumine leiab aset 16. novembril.

Pressiteade

CE_ENG