Jäätmetekke vältimine

Solve et Coagula OÜ

Koduleht
Solve et Coagula on sotsiaalne ettevõte, mis pakub tööd puuduva ja vähenenud töövõimega inimestele. Peamiseks tegevuseks on puidu väärindamine ringmajanduse põhimõtetele tuginedes. Sotsiaalne ettevõtluse all mõistame ettevõtlust, mis aitab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta oma toodete ja teenuste müügi abil. Tegutseme konkreetse ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu. Sotsiaalsete ettevõtete tegevus aitab otseselt panustada inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja elukeskkonna hea seisundi püsimisse.

Meie valmistame, renoveerime ja meisterdame ümber oma tooted valdavalt suurtootjate jääki minevast ja ebastandardsest materjalist ning meie töölised on valdavalt vähenenud või puuduva töövõimega inimesed, kes töötavad tegevusjuhendajate juhendamisel. Meie rehabiliteeriv tegevus kasvatab erivajadustega inimeste iseseisvust ning vähendab ja aitab vältida õpitud abituse kujunemist ning inimeste institutsionaalse sõltuvuse väljakujunemist. Terapeutilise suunaga käsitöö annab inimesele väljundi ja eduelamuse ning aitab läbi tagasiside hinnata inimese püsivust, meelelaadi, teotahet, motiveeritust ja võimeid. Proovime leida ideaalis inimesele just tema võimete kohaselt parimat võimalikku tegevust.

Sotsiaalvaldkond on väga ressursikulukas ning teisalt ehitus ja tööstussektoris tekib paratamatult palju jäätmeid ja ebastandardseid materjale ning lisaks tarbimisühiskonna ületarbimise, laristamise ning ületootmise probleemid. Kui need kaks sektorit siduda ringmajanduse põhimõtetel nii nagu meie oleme seda teinud ja arendamas, aitab see kaasa raskutes inimeste elukvaliteedile, suurendab tööhõivet, väärtustab keskkonda ning aitab jäätmeteket vältida andes puidule uue elu.

solve et coagula meisterdatud kell

BEPCO

Toidupank

Uuskasutuskeskus

.