Keskkonnahoidlikud riigihanked

Keskkonnahoidlik riigihange (KHRH) on tavapärane riigihange, mille käigus hangitav toode või teenus on keskkonnahoidlik ning väiksema võimaliku keskkonnamõjuga.

Loe keskkonnahoidlike sh ringhangete läbiviimise juhendit siit: https://ringhanked.ee/

Keskkonnahoidliku riigihanke ehk KHRH hüved:

1. Majanduslik

KHRH annab stiimuli tööstuste uuendusteks.

KHRH edendab keskkonnasõbralikke tooteid ja keskkonnatehnoloogiaid.

KHRH säästab raha, kui on arvesse võetud toote olelusringi kulud.

2. Sotsiaalne/tervis

KHRH võib parandada nii otseselt kui ka kaudselt elukvaliteeti.

KHRH aitab luua kõrgeid keskkonnasäästlikkuse standardeid toodetele ja teenustele.

3. Keskkond

KHRH võimaldab riigiasutustel saavutada keskkonnaeesmärke.

KHRH on eeskujuks erasektori tarbijatele.

KHRH suurendab teadlikkust keskkonnaküsimustest.


Keskkonnahoidlik toode:                                                      

 • on toodetud optimaalse (minimaalse) ressursikuluga;
 • koosneb ohutumatest ja taaskasutatud ainetest/materjalidest;
 • tarbib vähe energiat ja muid ressursse;
 • on parandatav, asendatav, kergesti hooldatav;
 • on kordus- ja taaskasutatav;
 • on vastupidav (pika kasutuseaga), funktsionaalne;
 • on ohutult kõrvaldatav.

Keskkonnahoidlikus teenuses/töös:

 • kasutatakse ohutumaid, keskkonnahoidlikumaid materjale/tooteid;
 • kasutatakse ressursse optimaalselt;
 • kasutatavad masinad ja seadmed on energiatõhusad;
 • tekitatakse vähem jäätmeid ning jäätmekäitlus on korraldatud;
 • transpordikasutus on optimeeritud ning transpordivahendid on valitud väiksema CO2-heite järgi;
 • arvestatakse ümbritseva keskkonnaga;
 • ollakse keskkonnaküsimustes kompetentsed ja järgitakse parimaid käitumistavasid.

KHRH toote- ja teenusrühmade kriteeriumid on olemas:

1. Koopia- ja joonestuspaber

11. Aiandustooted ja -teenused

2. Puhastustooted ja- teenused

12. Tekstiil

3. Kontori IT – seadmed

13. Kujutise reprodutseerimise seadmed

4. Mööbel

14. Tänavavalgustus ja valgusfoorid

5. Värvid, lakid ja teekattemärgistus

15. Vesikütteseadmed

6. Transport

16. Sanitaartehnilised kraanitarvikud

7. Elekter

17. WC-potid ja pissuaarid

8. Toit ja toitlustusteenus

18. Tervishoiusektoris kasutatavad elektri- ja elektroonikaseadmed

9. Büroohoonete disain, ehitus ja juhtimine

19. Reoveetaristu

10. Teede projekteerimine, ehitus ja hooldus

 

Kriteeriumid põhinevad toote/teenuse elutsüklil, ELi ökomärgise kriteeriumitel, huvigruppidelt pärineval informatsioonil ning on vastavuses ELi riigihangete direktiiviga.

Keskkonnaministeeriumi KHRH veebileht

Euroopa Komisjoni KHRH kriteeriumite kategooriad