Konkurss „Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte“

Konkurssi Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte korraldatakse igal aastal, et selgitada välja keskkonnasõbralikud ettevõtted, kes on rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale ning samas innustada konkursi võitjate tunnustamise kaudu ka teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid kasutama sarnaseid keskkonnasõbralikke lahendusi.

logo

Osalema on oodatud kõik ettevõtted, kes on viimase 12 kuu jooksul keskkonnasaaste vähendamise ja keskkonnahoiu suurendamise nimel enam panustanud.

Kandideerida on võimalik kolmes valdkonnas:

 • keskkonnajuhtimine;
 • keskkonnasõbralik toode/teenus;
 • keskkonnasõbralik protsess.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli pälviv organisatsioon saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel valida pakutud auhindade seast keskkonnatulemuslikkuse või enesetäienduseks auhinna, mille maksimaalne väärtus on 35 000 eurot. Lisaks saavad kõik võitjad oma käsutusse keskkonnamärgise, mida võivad kasutada oma kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel. Samuti on võimalik kõikidel võitjatel ja tunnustatutel pääseda osalema Euroopa keskkonnateemalisel konkursil European Business Award for Environment (EBAE).

Kandidaatide esitamine

 • Osaleda saavad kõik era- ja avaliku sektori organisatsioonid ja ettevõtted, kes on eelneva aasta jooksul tegutsenud keskkonda arvesse võttes.
 • Arvesse läheb eelnenud 12 kuu jooksul keskkonnasaaste vähendamise ja keskkonnahoiu suurendamise nimel rakendatud meetmed.
 • Konkursil kandideerimiseks tuleb ettevõttel ise täita ankeet, sest ainult organisatsioon ise teab enda kohta kõige paremini, mida ja milliseid põhimõtteid nad on kasutusele võtnud oma asutuses nii juhtimis- kui ka tootmistasandil.
 • Samuti on kõigil, kes teavad häid ja keskkonnasõbralikke ettevõtteid võimalus elektroonilise vormi kaudu esitada ettevõtteid, kelle poole saame juba ise otse pöörduda.
 • Ankeedi saab täita elektroonilises keskkonnas www.keskkonnaauhind.ee.
 • Korraga võib kandideerida mitmes valdkonnas.
 • Kandideerida on võimalik kolmes valdkonnas: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode/teenus ja keskkonnasõbralik tootmisprotsess.

Auhinnad

Konkursil "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte" selgitatakse välja üks üldvõitja ning võitjad igas valdkonnas. Konkursil antakse välja järgmised auhinnad:

 • üldvõitjale ja valdkonna võitjatele antakse keskkonnamärgi kasutusõigus. Konkursi võitjatel on õigus keskkonnamärki kasutada oma kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel;
 • võitjatele ja tunnustatutele antakse võimalus hindamiskomisjoni otsuse kohaselt esindada Eestit Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete konkursil;
 • üldvõitja saab lisaks eelnevale KIKi toel maksimaalselt 35 000 euro piires võimaluse enesetäienduseks või ettevõtte keskkonnategevuse täiustamiseks;
 • hindamiskomisjonil on õigus välja anda eriauhinda äri ja elurikkuse ning rahvusvahelise koostöö valdkondades. Eriauhind sisaldab tunnustust ning võimalust osaleda Euroopa keskkonnaettevõtete konkursil. Eriauhinna väljaandmise vajaduse otsustab hindamiskomisjon igal aastal vastavalt vajadusele.

Hindamiskriteeriumid

Keskkonnajuhtimine

Hinnatakse integratsiooni (keskkonna-, sotsiaal- ja majandussfääri sidumine üldise ettevõtte juhtimisega), tulemuslikkuse pidevat paranemist (keskkonnategevuse pidev parandamine), vastutust (huvigruppide kaasamine ning nendega arvestamine), töötajate kaasamist (töötajate teadlikkus ning osalemine keskkonnajuhtimises), pühendumust (pühendumus keskkonnategevuse parandamisel) ja metoodika laialdase kasutamise potentsiaali (heade juhtimistavade/praktikate jagamine väljapoole). Lisapunkte saab äri ja elurikkuse temaatika eduka ühildamise eest (kuidas elurikkus on arvesse võetud ettevõtte üldises juhtimises).

Keskkonnasõbralik toode/teenus

Hinnatakse innovatsiooni (toote/teenuse uuenduslikkus), samuti kasu, mida saavad sellest keskkond (ressursside tarbimine, jäätmed, heitmed), majandus (turupotentsiaal, toote/teenuse osa kogu organisatsiooni tegevusest) ning ühiskond (tarbijate vajadustele vastamine, kohaliku elu paranemine), ettevõtte pühendumust (huvitatus toote/teenuse edasisest arendamist ja turustamisest), metoodikate laialdase kasutamise potentsiaali (innovaatiliste aspektide kasutatavus mujal). Lisapunkte saab äri ja elurikkuse temaatika eduka ühildamise eest (kuidas elurikkus on arvesse võetud ettevõtte üldises juhtimises).

 

Keskkonnasõbralik protsess

Hinnatakse innovatsiooni (tootmisprotsessi uuenduslikkus), samuti kasu, mida saavad sellest keskkond (ressursside tarbimine, jäätmed, heitmed), majandus (huvitatus toote/teenuse edasisest arendamist ja turustamisest) ning ühiskond (tarbijate vajadustele vastamine, kohaliku elu paranemine),ettevõtte pühendumust (huvitatus toote/teenuse edasisest arendamist ja turustamisest), metoodikate laialdase kasutamise potentsiaali (innovaatiliste aspektide kasutatavus mujal). Lisapunkte saab äri ja elurikkuse temaatika eduka ühildamise eest (kuidas elurikkus on arvesse võetud ettevõtte üldises juhtimises). 

 

Finantseerimine maakondade kaupa

Klikka nimetusel

  {% for region in regionlist %}
 • {{region.title}}
   {% for item in list %} {% if item.options.region == region.id %}
  • {{ item.title }}
  • {% endif %} {% endfor %}
 • {% endfor %}