Ökoinnovatsioon ja ökodisain

Ökoinnovatsioon on mis tahes innovatsioon, millega edendatakse märkimisväärselt kestlikku arengut, vähendades tootmisviiside keskkonnamõju, suurendades vastupanuvõimet keskkonnakoormusele või tagades loodusvarade tõhusama ja vastutustundlikuma kasutamise.

Ökoinnovatsioon on võimalus ka ettevõtjatele. Ökoinnovatsioon vähendab kulusid, aitab kinni haarata uutest kasvuvõimalustest ning parandab ettevõtte mainet klientide silmis.

Ökoinnovatsiooni üheks heaks tööriistaks on ökodisain ehk ringdisain.

 • Terviklikult disainitud protsess ja toode aitavad sama ressursi eest rohkem toota.
 • Tootmisjäägid / teisene toore saavad olla sisendiks uude tsüklisse/tootmisprotsessi.
 • Ringdisain algab analüüsiga, mis võtab arvesse sisendmaterjalide ja ressursitõhususe aspekte, millele järgneb klassikaline toote elutsükkel – tootmine, kasutamine ja jäätmekäitlus.

TAVADISAIN

ÖKODISAIN

 • Ebaefektiivselt disainitud tootmisprotsess raiskab raha, energiat ja toorainet.
 • Keskkonnaaspektid/ökoloogilise jalajälje hindamine / toote olelusringi hindamine (LCA) ja toote olelusringi maksumus (LCC)
 • KORDUSKASUTUS ON SISSE DISAINITUD
 • Keskkonnasõbralikud tooted/ökomärgisega tooted, mis vastavad ISO 14 024 standardile

 

Olelusringi hindamine

Life Cycle Assessment (LCA)

Olelusringi hindamine on tegevusraamistik, mis analüüsib ja hindab toote / teenuse keskkonnamõju kogu olelusringi kestel.

Olelusringi hindamise põhitunnused:

 • tootele suunatud;
 • terviklikkus;
 • samm-sammulisus;
 • talitlusühikupõhisus;
 • olelusringi hindamine on teaduslik ja mõõdetav.

Toote olelusringi etapid:

etapid

Olelusringi maksumus

Life Cycle Cost analysis (LCCA)

Olelusringi maksumus on vahend, millega määratakse kindlaks kõige kulutõhusam valik konkureerivate alternatiivide vahel, et osta ja omada majanduslikult, keskkonnast ja sotsiaalsetest aspektidest lähtuvalt kõige otstarbekamat toodet/teenust. Olelusringi kogumaksumuse õigel hindamisel tuleb arvesse võtta teatud küsimusi: eluiga, diskontomäär, andmete kättesaadavus ja usaldusväärsus.

Eluiga – toote väljavahetamise sagedus mõjutab suuresti selle maksumust, eriti pikema aja jooksul. Odav toode, mida on vaja sageli välja vahetada, võib pikema aja jooksul kindlasti rohkem maksma minna kui kallima hinnaga toode, mis kestab mitu aastat. Seda tuleks arvesse võtta, kui otsustate, mitme aasta kohta te soovite olelusringi kogumaksumuse hindamist võrrelda.

Diskontomäär – tuleviku kulud ei ole väärt sama palju kui praegused kulud, sest ühiskond annab praeguse hetke positiivsele ja negatiivsele mõjule suurema kaalu kui tulevasele mõjule. Kui investeerida täna 100 eurot intressimääraga 5%, on see ühe aasta pärast väärt 105 eurot. Seega on ühe aasta pärast kulutatud 105 eurot praegu väärt ainult 100 eurot – selle praegune nüüdispuhasväärtus (NPV). Nüüdispuhasväärtust võib arvesse võtta olelusringi kulude võrdlemisel, kohaldades tulevaste kulude suhtes sotsiaalset diskontomäära. See määr erineb riigiti, kuid on tavaliselt 3–8% (inflatsiooni mõju kõrvaldamiseks kohandatud).

Andmete kättesaadavus ja usaldusväärsus – olelusringi kulude hindamine hõlmab ettearvamatuse elementi tulevikus tekkivate kulude suhtes (nt hoolduskulud, energiatarbimine, samuti toote tegelik kasutusiga).